Kompensationsvikter

Efter den lyckade vägningen under förra årets SM, har Smaragdförbundet fått indikationer på att en del vill lätta sina båtar under Smaragdens minimivikt på 3380 kg, för att på så sätt kunna dra nytta av att placera kompensationsvikter på mer fördelaktiga ställen i båten.

Med anledning av detta ser nu förbundet över att införa en regeländring, där kompensationsvikterna ska placeras i ändskeppen istället.

Som här lyder regeln idag:

Totalvikt
Tyngden av fullt utrustad kappseglingsklar båt exkl. spinnakers ska vara minimum 3 380 kg.

Allt kan anses vara kompensationsvikter förutom verktyg, reservdelar och personlig utrustning, t ex mat, kläder, dryck. Kompensationsvikter skall anges i mätbrevet tillsammans med en viktangivelse som skall skrivas in av licensierad mätman. Kopia av mätbrevet skall medföras ombord.

Kompensationsvikterna får placeras fritt i båten men begränsingarna i C.2.3. gäller. Kompensationsvikter får inte flyttas under segling.

C.2.3.
I kölsvinet får endast placeras: batterier på totalt 30 kg, ett centrumlyft om max 7 kg och en dragg med tillhörande ankarlina/förtöjningsband på tillsammans max 15 kg.

Lämna ett svar