Medlemskap

Vi välkomnar alla Smaragdseglare till vårt aktiva förbund

Svenska Smaragdförbundet, bildat 1976, företräder Smaragdklassen vilken antagits av Svenska Seglarförbundet, som entypsklass. Syftet med klassreglerna och en del av förbundets övriga arbete är att säkerställa att båtar i denna klass är så lika varandra som möjligt i fråga om fartegenskaper. Vi organiserar idag c:a 120 medlemmar, av vilka de flesta är Smaragdägare, men det finns också ett antal medlemmar som inte är båtägare utan gastar eller intresserade i största allmänhet.

Förbundet:
 • svarar för klassens administration och bevakar klassens tekniska utveckling. Ändring av nationella klassregler ska dock godkännas av Svenska Seglarförbundet.
 • svarar för upplysning och rådgivning om klassens verksamhet, för att upprätta effektiva informationskanaler med alla berörda parter och att tillvaratagna klassens övriga intressen.
 • utformar dess klassregler, samt ansvarar för kontrollen av dessa.
 • ska konsulteras om mätman är osäker, om någon del inte överensstämmer med klassreglerna innan han signerar mätformulär eller sätter på officiell godkännandemarkering

Vidare värnar Svenska Smaragdförbundet om klassens SM status och att förbundet skall fortsätta vara ett aktivt förbund för Smaragdägare. Vi seglar SM varje år. Vartannat år på västkusten och vartannat på ostkusten. Vidare anordnar vi Smaragdcuper på ost- respektive väst-kusten, temakvällar, pubkvällar och seminarier m.m.

Som medlem i Smaragdförbundet får du:

 • rätt att delta i svenskt mästerskap
 • ta del av och påverka vår verksamhet
 • vara med på tävlingar
 • vara med på träningar
 • delta på tema kvällar med segel och riggtrim
 • möjlighet att få transport-bidrag vid SM-tävlingar, för transport av båt landvägen mellan ost- och västkusten och vise versa.
 • hjälp och stöd i tekniska frågor
 • tips och trix
 • kamratskap
 • 15 % rabatt i Hjertmans butiker
För att utnyttja rabatterna tar du kontakt med förbundets kassör, Allan Wieslander (allanwie@gmail.com).

Medlemsskap

Vi har två olika medlemskap, dels för båtägare, och dels för gastar och andra som är intresserade av vår verksamhet. Medlemskap för båtägare kostar 400 kr/år och medlemskap för övriga, 100 kr/år.
Medlemsavgiften betalas in på Pg 91 84 62-3

För att göra en medlemsansökan, skicka ett mail till allanwie@gmail.com med följande information:

 1. Telefonnummer

Välkommen i Förbundet!
/ Styrelsen

Lämna ett svar