Tips för att få fart på din Smaragd

1. Mastlut, rätt balans i båten är ca 7 graders lutning på masten i förhållande till vattenlinjen. Jag kör med samma förstags längd. Ett bra sätt att mät mastlutet är att hänga en dragg i storfallet som ett lod och mäta hur långt bakom mast som draggen hänger. Lodet bör hänga någon stanns mellan 150-165 cm bakom mastens akterkant. För att göra öka mastlutet trycker du fram mansten i mastfoten och länger förstaget. Ett enkelt och billigt sätt att länga förstaget är att använda en rostfri kätting.

2. Trimm skalor

3. Syftlinjer, skärningsvinklar

4. Funktionella trimm, exempel spinnfall utdraget högt uppe på masten och kan sättas fast i råtta.

5. Påse på bommen för spinnakerbomen.

6. Siktfönster på storseglet, samt att det sitter i rätt läge när båten lutar.

7. Fotstöd för rorsman.

8. Gör i ordning botten, köl och roder. Framför allt se till att båten har en slät botten, den viktigaste delen av skrov, köl och roder är där båten expanderar. Välj en hård bottenfärg som är slipbar. Det finns många rön om vilken korntjocklek på slip pappret som är tillräckligt fint 400 papper sägs vara tillräckligt själv putsar jag till botten efter målning med 1000 papper. Se till att det inte finns någon beväxning på botten, har man det seglar man inte på samma vilkor. Tänk på att båten mer eller mindre alltid axelererar och att det botten utgör det störsa motståndet för båtens framfart.

9. Kollar upp vikten på sin båt. Vad kan man lätta ur vid kapsegling. Tänk på var i båten du eventellt har vikt, samla eventuell lös vikt i båten runt dess centrum och se till att de har en placering med låg tyngdpunt. Att ha vikt i för och akterskepp hejdar båtens rörelseförmåga runt båtens centrum punkt.

10. Lär sig de grundlägande reglerna.

11. Taktik och strategi. Jag kan rekomender boken ”North performance racing seminars.”

12. Försök att segla med samma bemanning på båten så att ni blir samspelta och att rollerna är tydliga, vem gör vad och när.

13. Trim ta heldre bort trim som man inte kan använda än att ha dem ivägen som ett störande moment, lär er ett trim i taget. Se till att trim och block fungerar smidigt och enkelt. Gör det enkelt för gastarna att hantera båten.

14. Båten är ett redskap som besättningen ska hantera på bästa sätt under en kappsegling så att båten är i gott skick för kappseling är en del av förberedelsenra. Besättningen ska jobba i hop på ett bra sätt så att bygga upp en fungerand grupp är en viktig del i kappseglingen. Kappselging innebär att att man måste följa kappsegling regler så att ha bra koll på reglerna är en del av förberedelsner och erfarenhet. Kappseglings banan består inte enbart av de märkan som ska runda utan också till väldigt stor del av vindar som virder, ökar och avtar i styrka vatten som strömmar, land som läar och olika typer av hinder. Väl på kappseglings banan är taktiken viktig dvs att kunna använda sig av kunskaperna inom dessa områden för att placera sig fördelaktigt på banan i förhållande till de andra kappseglande båtarna.

Hälsningar

Johan Carstam och Lasse Norbacke

Lämna ett svar