Tävlingslicens

580-KappseglingslicensTill 2016 införs en tävlingslicens för att få kappsegla i Sverige på nationell eller internationell nivå. Följaktligen kommer det att krävas licens för att delta på årets Smaragd SM. Licenskravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år och de som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs.

Licensen finns i fyra olika former:

  • Årslicens Senior 2016                        300 kr
  • Engångslicens Senior                         150 kr
  • Årslicens Junior 13-20 år 2016      200 kr
  • Engångslicens Junior 13-20 år       100 kr

Engångslicenserna är en tillfällig tävlingslicens som gäller en vecka från det startdatum du anger vid tecknandet.

Tävlingslicensen tecknas via shop.svensksegling.se, där det också finns en lista över de som har giltlig tävlingslicens, så att arrangörsklubben lätt kan stämma av detta vid registreringen till tävlingen.

/Webansvarig

Lämna ett svar