Tisdagsseglingarna i Långedrag 2013

SWE 151 förbereder en lovartsrundning

(Oservera att alla bilder och resultatlistor i texten kommer från LdSS hemsida)
Årets tisdagasseglingar med en vårserie och en höstserie har avslutats och rundningsbojarna har tagits upp. En tillbakablick på årets säsong.
Seglingarna börjar tidigt på våren med en vårserie om 6-7 seglingar för att göra ett sommaruppehåll och sedan segla höstserien.
Starten sker från en utlagd startlinje och sedan runt fasta märken som väljs efter vindriktning. Oftast blir det bra intensiva kryss länsbanor på vattnen med Älvsborgs fästning i norr, pärlbandet av öar och stengärsgårdarna åt väster och med Lerholmen i söder.  Kanonberget med Oskar den II’s fort ger ofta snurriga vindar vid frånlandsvind och partybåtarna står för underhållning när de stryker tätt förbi. I år med

SWE 64 som har innerplats på SWE 11 tar ner spinnackern och hissar focken strax innan läbojen!

Chalmers och mycket sång. Målgång sker framför klubbhuset med funktionärena i land.
Vid något tillfälle med gynnsamma vindar har banan gått ut utanför öarna och mot väster med rundningmärken längre ut.
Strömmen från Göta älv kan vara kraftig när vattenståndet sjunker och i lätta vindar har många blivit överaskade av strömmen vid rundningarna upp mot farleden in mot hamnen.

När LDSS valt att starta från land bevakas startlinjen av det blänkande kumlet polismästaren assisterat av ett 1,3 m grund och en lång utgrundning. Flera båtar har även i år känt behovet av att utforska exakt var grunden ligger. Ibland flera gånger på samma segling.

Start- och mål-linjen vid Polismästaren

Seglingarna har ofta haft perfekt väder med fina stabila vindar men vi har även haft seglingar med omväxlande stilltje och visslande vind. En kväll hällregnade det kontinuerligt från målgång tills seglen var packade. Det tog en vecka innan allt var torrt trots intensivt vändande och torkande.
Båtarna kommer från kringliggande hamnar som Hinsholmen, GKSS, Saltholmen och kanske enstaka från Fiskebäck. Seglarna i klasserna IF, Folkbåt, H-båt, Express, Maxi Racer och Smaragd får av LDSS aktuell information via SMS om starten sker från land eller om det varnas för hård vind etc. En service som är mycket uppskattad och som innebär att man inte behöver upptäcka att seglingen är inställd pga vind när man kommer till startlinjen.
LDSS har ibland svårt att få ihop funktionärer och har kommit överens med seglarna att seglarna assisterar när de inte får till egen segling. Det har fungerat bra och gav även seglarna möjlighet att se kappsegling från ett annat perspektiv. Det ger en bra gnuggning i startförfarandet att från startfartyget uppleva sex starter efter varandra och även kreativa exempel på hur vi som kappseglare gör innan och vid starten.

SWE 64 gör ett taktiskt slag

Segling sker efter entypsreglerna och minst tre båtar bildar en klass med egen start. Starten sker 18:15 och ofta med Smaragden som första och snabbaste båt. Ibland med få deltagande båtar startas det i en gemensam start tillsammans med CB66 eller X99. Det ger intressanta jämförelser av hur olika båtar seglar och presterar.
Ibland är det mycket båtar på vattnet allt från optimister till oss  med stora kölbåtar. Det mest exotiska inslaget hitills har varit en Mothjolle på bärplan. One design matchracingbåtarna från LGKSS är ofta ute och tränar. Trots trängseln har det gått bra med mycket få incidenter. Humöret har varit på topp och situationer löses nästan alltid utan kontakt mellan båtarna.
Ett nytt inslag för i år var att vi fick lära oss att på undanvinden väja för läbåtar som kom snett bakifrån. De som seglade 29’ers fick lära sig att trots att de hade rätt till väg kapsejsade de mot lovart när de seglade in tätt i lä om Smaragdens spinnacker. Efter några incidenter hade alla lärt sig hur de skulle göra.
De små barnen i Optimisterna hade järnkoll på styrbord och babord och skötte sig exemplariskt. Det hände att vi motvilligt gjorde några extra svängar för att inte stressa för mycket.
Vi kunde få till det och deltog i flera seglingar på vår och höst och tog därmed hem serien eftersom våra konkurrenter hade svårare att komma ifrån jobb, ansvar med små barn etc. Glädjande för i år var att SWE 9 en gammal nyrenoverad röd Smaragd kom med som ny båt. De seglade trots originalsegel mycket bra.

/Stephan
SWE 151  A R I E L

Bilder och resultatlistor kommer från LdSS hemsida

Resultat, Smaragd vår 2013

No

Sailno

Name

Scores

1

2

3

4

5

6

1

151

Stephan Wilck, Lotta Lind, Laddy Winnerholt, Jakob Wilck, LDSS
Ariel

12,0

(dnc)

dnc

1

1

1

3

2

168

Per Wretlind, Oskar Börjesson, Karl Fredriksson, LDSS
Vera

14,0

(dnc)

dnc

2

2

2

2

3

11

Johan Davidsson,Chrfister EK, Margareta Ek

25,0

(dnc)

dnc

dnc

dnc

dnc

1

4

68

Nils Bjerkås, Charles Jobson, Johan Nilsson, GKSS

25,0

(dnc)

dnc

3

dnc

dnc

4

5

64

Emil Sandberg, Martin Svensson, LDSS
Laremi

30,0

(dnc)

dnc

dnc

dnc

dnc

dnc

Resultat, Smaragd höst 2013

No

Sailno

Name

Scores

1

2

3

4

5

6

1

151

Stephan Wilck, Lotta Lind, Laddy Winnerholt, Jakob Wilck, LDSS
Ariel

9,0

1

(3)

2

3

2

1

2

64

Emil Sandberg, Martin Svensson, LDSS
Laremi

16,0

(dnc)

2

dnc

1

1

dnc

3

11

Johan Davidsson,Christer Ek, Håkan Häggström, LDSS

20,0

(dnc)

1

1

dnc

dnc

dnc

4

9

Gunnar Ödman, Per Haglund, Ardu

22,0

(dnc)

dnf

3

2

dnc

dnc

5

168

Per Wretlind, Oskar Börjesson, Karl Fredriksson, LDSS
Vera

26,0

(dnc)

dnc

dnc

dnf

3

dnc

Lämna ett svar