Kallelse till Smaragdförbundets årsmöte den 14/11 kl 18.00 + föreläsning av Hydrographica

När: Onsdagen den 14/11 kl 18.00
Var: Göta SS Klubblokal på Långholmen (samma ställe som förra året), se vägbeskrivning nedan
Hur: Årsmöte i Smaragdförbundet med fika, därefter föredrag av Jesper Sannel från Hydrographica som gör de fina specialsjökorten bl.a. över Stockholms skärgård

Kan man lita på sjökortet?
Hur pass mycket kan man lita på sjökortet? Finns det ”okända” grund? Kan vi strunta i papperskorten nu när det finns GPS-navigatorer med elektroniska sjökort?

Det är några av frågorna som Jesper Sannel från Hydrographica kommer att resonera kring under sitt föredrag. Med exempel från specialsjökorten från Stockholms, Sankt Anna och Gryts skärgårdar berättar Jesper hur dessa sjökort framställts, och resonerar kring sjökortens noggrannhet och tillförlitlighet.

Med 30 års erfarenhet av sjömätning, har Hydrographica sedan 2000 med hjälp av flygbilder tagit fram nya specialsjökort i skala 1:10 000 längs våra kuster. Specialsjökorten har en helt annan precision än de ordinarie sjökorten, och förra året kom de ut med en egen bok – Genvägar i Stockholms skärgård.

Efter föredraget finns det möjlighet att köpa Hydrographicas specialsjökort och Genvägsbok till oslagbara Smaragdförbundspriser.

Vägbeskrivning till Göta SS Klubblokal:
Ta den västra av de två broarna över till Långholmen. Efter bron, ta första vägen vänster, den heter Långholmsmuren. (Du får nu själva fängelsemuren på höger sida och ett hus på vänster sida). Knappt 200 m efter att du har svängt vänster dyker det upp ett hål i muren, sväng höger där! Du är nu inne på den gamla fängelsegården där vi har våra segelbåtar uppställda på vintern. Kör vägen som går genom båtarna (norrut) och sväng höger direkt efter sista båten. Du är nu framme vid Göta SS klubblokal!

Lämna ett svar