Inför SM i Marstrand

Peter "Krull" Andersson och Jan Sjögren
Peter “Krull” Andersson och Jan Sjögren

Jan Sjögren från GKSS kappseglingskommite mötte up på Smaragdseglarnas träff i Billdal för att starta dialogen om SM arrangemanget i samband med Marstrandsregattan. De preliminära uppgifterna nedan kommer att diskuteras vidare för att sedan dokumenteras i den officiellt giltiga ’Notice Of Race’.

Registrering
Smaragderna kommer att ha tillgång till bryggplatser fom lunch på onsdag tom lunch på söndag. Registrering kommer att kunna ske tom onsdag kväll.

Vägning
Utöver dessa båda klasser kommer det att vara mycket aktiviteter i Marstrand. RC44 klassen med 12 båtar kommer att kappsegla veckan efter och de kommer att ha sin utrustning på kajen på Koön vid Ringöns varv. Därför kommer det inte vara möjligt att väga båtarna i Marstrand då kranen och kajen på Koön är upptagna.

Kontroller
Deltagarna kommer att kontrolleras enligt klassreglerna. Bland annat:

  • Mätmärken, avstånd förstagsinfästning till framkant mast.
  • Spinbomlängd.
  • Säkerhetsutrustning.
  • Klassbevis.
  • Segeldekaler och signatur mätman.

TavlaSeglingar
Seglingarna planeras to, fre, lö ,med tune up på onsdag eftermiddag. Vi siktar på tre seglingar på ca 1h per per dag. Totalt planeras 9 seglingar med möjlighet att pga omständigheter omfördela seglingarna mellan dagarna. Ett minsta antal seglingar för SM status kommer att anges och Söndag är vid behov en reservdag.
Seglingsledningen kräver att alla skall ha flytväst och efter diskussion framkom att seglarna föredrar generellt en straffsväng oavsett förseelse. Begränsningen av straffet till en sväng motiveras med korta seglingar i kombination med att Smaragden inte svänger så snabbt.

Banorna
Smaragderna kommer att ha delad start med X99 “Guldkuppen” men olika långa banor. På samma bana kommer även Farr30 att segla. GKSS planerar att lägga kryss/ länsbanor på Marstrandsfjorden med spridarmärke vid kryssmärket. En timmas seglingar ger ca 2 varv per segling och målgången kommer att ske på halvvind.

Föranmälan
Vi som seglare uppmanas att föranmäla oss på Smaragdförbundets hemsida för att underlätta planeringen av regattan. Föranmäler dig gör du under punkten “SM” i menyn ovan eller så klickar du här.

Kalas
Regattamiddagen kommer att vara antingen i societetshuset eller på fästningen. Man siktar på ett gående bord och att låta 1 glas vin ingå i priset på ca 400kr. För att kunna planera skall besättningarna kunna ange hur många som kommer till kalaset vid anmälan.
After sail har ännu inte diskuterats eftersom restaurangen har en ny ägare för sommaren.

Startavgift
Avgiftens storlek diskuteras och den är ännu inte klar men den kommer att ligga på minst 2500 kr/båt. Arrangörens kostnader är primärt hamnavgiften, funktionärsavgifter och bensin till följebåtar.

Övrigt
GKSS har flera prestigefulla arrangemang 2015 och därför ett stort åtagande och engagemang. Nämnas kan Volvo Ocean Race målgången och Americas cup serien med stora katamaraner. Förutom dessa kommer även M32, olympiska klasser och Match Race att arrangeras.

Lars W Gustavsson tackade Jan Sjögren för utbytet.

Smaragdförbundets “SM-kommitté:
Magnus Olsson sammankallande         magnus.olsson@swisslog.com
Stephan Wilck                                              stephan.wilck@volvo.com
Lars W Gustavsson                                     larsw@alfagus.se
Emil Sandberg, tekniska frågor             emil.sandberg2@telia.com
Vid pennan
/Stephan   SWE – 151   A R I E L

Ett svar på ”Inför SM i Marstrand

Lämna ett svar