Årsmöte 2019

Igår hölls Smaragdförbundets årsmöte i Göta Segelsällskaps lokaler på Långholmen. 19 personer var närvarande och Bruno Skog höll i klubban. Det bjöds på korv, kaffe och lussebullar.

Här kommer en kort sammanfattning av mötet:
Omvald som ordförande för två år är Marcus Månsson.
Som vice ordförande kvarstår Jonas Granhed ett år.
Till webmaster valdes Philip Karlberg för två år.
Sekreterare för 2020 är vakant.
Som styrelseledamot och kassör förlängdes Allan Wieslander ett år.
Som suppleant kvarstår Daniel Lindberg ett år till.
Till tekniska kommittén kvarblir Anders Pettersson ett år.
Omvald för nästa tvåårsperiod är Johan Skog.
Till revisorer omvaldes Bruno Skog ett år och Tommy Tegge omvaldes två år.
Årsavgiften för medlemmar i Smaragdförbundet kommer fortsatt att vara 400 kronor för båtägare och till 100 kronor för icke båtägare även i år.

SM
SM 2020 kommer gå av stapeln 22-24:e juli, i Vikingarnas SS’s regi på Ekholmen, där seglingarna kommer seglas på östra Saxaren. Mer om SM kommer inom kort. Mer information om Ekholmen finns här.

Årsmöte under SM
Motionen om att årsmötet borde flyttas till SM, så att fler kan medverka från både ost- och västkust, avslogs. Men det diskuterades samtidigt att man närmare borde undersöka att ha årsmöte med uppkoppling via skype eller liknande, så att fler kan deltaga på distans.

Tävlingar
Under 2019 har två cuper genomförts, Västcupen och Ostcupen. Vinnare av Västcupen blev Hans Granhed, SWE 186 och vinnare av Ostcupen blev Berndt Lindberg, SWE 19. Grattis!

Föredrag med Pia L’obry
Efter själva årsmötet berättade Pia L’obry när hon kappseglade sin Mini Transat 6.50 över Atlanten 2003, vilket var mycket uppskattat och bjöd på många skratt.

Lämna ett svar