Motioner till Årsmötet

motionSmaragdförbundets årsmöte skall hållas senast 30 november. Information om tid och plats för det kommer senare.
Om du har tänkt att lämna in en motion till årsmötet skall den vara förbundet till handa senast 31 augusti. Maila motionen till Markus Månsson på adressen: markus@mpeg.se

/Webansvarig