Gransegels trimkväll

Trimkväll på Gransegel 2014De två mycket engagerande segelmakarna Mats & Joel höll (växel)låda för smaragdseglarna den 25/3 på Gransegels loft i Finntorp, Nacka.
Vi kan konstatera att många spakar är det och att man kan segla väldigt olika och nå samma mål. Men hur gör vi då? I grova drag sammanfattar jag grundläggande trim som vi gick igenom i olika förhållanden.
Superlätt:
Mycket buk och twist, lösa skotvinklar.
Lätt och skvalpigt:
Telltails synliga
löst skotat
ansatt backstag.
Bukigt; hög satt fock, löst uthal.
Lätt och Platt:
Telltails synliga 50/50
backstag ansatt
spetsa till seglen något
Balanserat roder.
Hårt och Platt 7-10 m/s:
Styr på balans/styr snålt
Öka spalten mellan fock och stor
Släpp något på fockskotet.
Superhårt:
Behåll lattraden stående i storen.
Släpp ut lite på fockskotet.
Släpp ut lite på storen för att få vingelmån.Vi konstaterar även att backstagen är smaragdens finaste växel som när vi sträcker dem minskar förstagssagget som minskar fockens anfallsvinkel och bukdjup det påverkar även storen genom att det krummar masten något vilket planar ut storen.

Lämna ett svar