Årsmöte 2013

Kvällens föreläsare är Gunnar Hansson som är SSF Sailcoach för Stockholmsregionen. Han är en ”Tusenkonstnär” inom seglingen med flera mästerskapstitlar i skilda klasser, och har arbetat som segelmakare med mera.
Han har under åren haft kontakt med ett fyrtiotal klubbar och klassförbund. Ett av hans mål är att få igång kappsegling med fler entypsklasser, även kölbåtar, och fler vuxenseglarskolor. Gunnar har också hjälpt Smaragdförbundet på Ostkusten med träningskvällar flera år i rad.
Kvällens föredrag kommer bland annat att innehålla:

 • Bygga vinnande team
 • Båten
 • Uppnå Mål
 • Smaragden

Kallelse till Smaragdförbundets årsmöte, onsdagen den 13:e november kl 18.00 i Göta SS klubblokal på Långholmen i Stockholm (samma plats som de senaste 2 åren)

Motioner finns här
Jubileumströjorna kommer att finnas till försäljning för 100:- styck.
Vi bjuder på korv och fika 

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om mötets behörighet
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare (Styrelsen föreslår Bruno Skoog och Viktor Lundgren)
 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötesprotokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse inkluderande resultat och balansräkning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande och sekreterare (udda år)
  10. Val av teknisk kommitté med minst två ledamöter
  11. Val av revisorer
  12. Val av valberedning med minst två ledamöter
  13. Bestämmande av årsavgift och budget för kommande räkenskapsår
  14. Motioner
  15. Övriga ärenden
  16. Mötet avslutas
/Styrelsen

Lämna ett svar