Trimkväll med regerande Svenske Mästaren Johan Davidsson

Västkustdistriktet arrangerade sin andra vårträff den 30 maj. Huvudnumret var ett föredrag av vår regerande Svenske Mästare, Johan Davidsson. På ett pedagogiskt sätt och med många belysande bilder tog han med oss i sitt upplägg av strategi, taktik och trim. Under och efter presentationen fick vi tillfälle att ställa frågor och det blev en bra och givande diskussion.

Åtta spikar och en andraplats (som fick räknas bort)

Att vinna SM med vinst i alla delseglingarna förutom en, är imponerande och meriterande. Dessutom är det få förunnat att kunna räkna bort en andraplats. Vi tio andra Smaragdseglare som hade samlats i Hinsholmens klubbstuga satt andäktigt lyssnande till Johans visdomsord. Många noterade flitigt och ibland fick vi fråga om, när det blev ”överkurs”. Som vanligt i Smaragdkretsar var tonläget vänligt, stämningen trevlig och gemenskapen konkurrenter emellan påtaglig.

Axplock ur visdomsorden

Strategi: Besluten ombord skall baseras på strategi – oberoende av andra båtars agerande.

Endast timingen av en åtgärd beror på andra.

Prioritera strategi före taktik.

 

Taktik: Segla seriöst före start – för att förstå vindens dynamik

Kompasskursen är extremt viktig att bevaka.

Notera vindändringar under länsen, för val av väg på kryssen

 

Kommunikation:

Prata med varandra, säkerställ att all information går fram till alla.

Alla ändringar kommuniceras före utförandet.

 

Arbetsfördelning under kappsegling:

Dela upp alla moment och fördela ansvaret.

Upprätta ansvarslistor.

Gör en lista för varje huvudmoment.

 

– och kanske viktigast:

Tänk framåt – Segla i nuet – Analysera efter seglingen

 

Trim – När och Hur?

Trimma endast om vägvalet är klart

Om farten felar – öka först koncentrationen

 

Grundtrim som inte justeras:

Förstagslängd, Mastlut, Mastkrökning, J-mått, Bomuthal, Storskotpunkt.

 

Farttrim som justeras ofta:

Backstag, Fockskot, Vagnens läge, Fockens höjd längs förstaget, Fockens förlikspänning, Storskot, Häckstaget.

 

När sker trimmet:

I och efter byar, Efter stagvändning, Vid kursändring – och om vi går långsammare än närmaste konkurrent.

 

– vinnarslutsats:

Driv ger fart – Fart ger bra kölverkan – Kölverkan ger höjd

 

 

Eftersnacket

Vi diskuterade allt från dimensioner på linor till SRS-tal och Per Wretlind tog upp frågan om hur många som tänker ställa upp på de närmast kommande seglingarna? Kanske går det också att få till några rena träningsseglingar där vi kan praktisera trimtipsen i direkt jämförelse mot annan båt?

 

Stort tack till Johan Davidsson för ett mycket intressant program. Stort tack också för kallelse, arrangemang och fika till vår Johanna Lyrstrand, vice ordförande i förbundet och den som numera håller i ”västkustrodret”.

 

En sammanfattning av Älvans taktik kan även beskådas här.

Lars W Gustavsson

SWE 199  Tilda

Lämna ett svar